گاگول پروری در مدیریت

- نبودن اعتراض از پایینی ها:
روز یک مدیر با اعتراضhttp://shokri.ir/smileys/kpc1pdtkaaoweh776o0.gif خراب می شود. چه کسی غیر از گاگول قادر به تامین هر روز خوب برای یک مدیر استhttp://shokri.ir/smileys/ceerang226.gif.

- ارائه گزارش مورد پسند مدیر از لایه پایینی به لایه بالایی:
در اینجا گاگول بعنوان یک فیلتر عمل کرده و گزارشات را به دلخواه مدیر پالایش می کند. ایشان فقط به فکر مدیر است و دغدغه او ارائه گزارش عملکرد صحیحی از مدیریت است.

- تسلیم در برابر سیاست دیکتاتوری سیستم:
هر کس با حضور در یک سیستم خود را جزئی از آن دانسته و برای پیشرفت سیستم در سیاست ها اعمال نظر می کند ولی گاگول نظرش همان نظر بالا سری هاست.

- ریختن پر و بال افراد لایق:
هیچ کس از ابتدا رئیس نیستhttp://shokri.ir/smileys/ceerang201.gif ولی با توجه به لیاقت و استعداد خود، پله ها ترقی را طی کرده و به مراتب بالا می رسد. یکی از تخصص های گاگول، نابودن کردن افراد با استعداد است. با تصمیم های احمقانهhttp://shokri.ir/smileys/34.gif ایشان را نه تنها از ادامه کار و ترقی، بلکه از زنده بودن هم نا امید می کند. حال با نابود کردن انسان های لایق، جایگزینی برای بالا سری ها وجود ندارد.
حال به مواردی که پایین دستی را وادار به پسندیدن فرد گاگول می کند، می پردازیم.

- گیرندادن
یکی از خصلت های بزرگ گاگول گیرندادن است. گاگول به کار خود مشغول بوده و اصلاً اتفاقات اطراف برای او اهمیت ندارد.

- پیچاندن – کش دار کردن – در رفتن از زیر کار بدون اعمال کنترل
پایین دستی ها برای آسان کردن کارها از ترفند های پیچاندن – کش دار کردن – در رفتن از زیر کار استفاده می کنند که هیچ کدام از موارد اشاره شده برای گاگول اهمیتی ندارد.

- گرفتن امتیازات عجیب و غریب
پایین دستی ها با ترفندها و قانون سازی یا تحریف قانون اقدام به گرفتن امتیازات عجیب و غریب می کنند.

- دستکاری داده های پیشرفت کار
گاگول که چیزی جز دادن گزارش رنگارنگ به مدیریت بالادستی برایش اهمیت ندارد، با آغوشی باز از گزارشات دستکاری شده پیشرفت کار استقبال می کند.

- عدم حضور بموقع سر کار و گرفتن اضافه کار نامعقول
بود و نبود گاگول در منطقه اصلا اهمیتی ندارد و پایین دستی ها بصورتی هماهنگ ورود و خروج و مقدار اضافه کاری خود را کنترل می کنند.

- رفتن به مسافرت های ماموریتی
پایین دستی ها برای رفتن به مسافرت های شخصی، ماموریتی برای مقصد درست می کنند و گاگول هم که فعال بودن سیستمش برایش اهیمت دارد، ماموریت را یکی از نشان های فعال بودن سیستم می بیند.

- انجام هر کاری غیر از وظیفه کاری در وقت اداری
عبارتی به نام کنترل پایین دستی ها برای گاگول وجود ندارد.

در این میان نیز هم رده های میان دستی ها از گاگول پروری حمایت می کنند زیرا؛

- زیر سوال رفتن گاگول ها
غیرگاگول عمل کردن یکی از لایه های میانی مدیریتی، بقیه هم رده های ایشان که گاگول هستند را زیر سوال برده و عملکرد ایشان کاملا سیاه می شود. بنابراین گاگول بودن همه اصل اولیه گاگول پروری است.

- گیر ندادن
اصولا مدیریت های میانی هم رده، با هم تعاملی داشته و کارهای ایشان به یکدیگر وابسته است. حال گاگول نبودن یکی باعث گیردادنhttp://shokri.ir/smileys/ceerang096.gif به بقیه می شود که خوشایند ایشان نیست.

در اینجا سوالی که به ذهن همه خطور می کند.

سوال؛ چرا باید گاگول باشیم؟
پاسخ؛ برای حفظ شغل خود و پیشرفت و رسیدن به لایه های بالای مدیریتی باید گاگول بود. زیرا این گاگول است که قادر به رسیدن به لایه میانی مدیریت است و بدون رسیدن به این لایه نمی توان به لایه های بالای مدیریتی رسید. در ضمن درصورت گاگول نبودن، پر و بال شکسته شده و کسی که پر و بالش شکسته شده، دیگر پیشرفت برای او اهمیتی ندارد.

پس ما هم برای پیشرفت به جمع گاگول ها اضافه می شویم.http://shokri.ir/smileys/ceerang038.gif

/ 0 نظر / 19 بازدید