حکمت

روزی جمعی از مریدان جمع بودند به پیر گفتند حکمتی بگو.

پیر ما  بگفت و بگفت و بگفت و این گفتن تمام ناشدنی می آمد.

مریدان بر سر می کوفتند که ای پیر بس است گوه گیجه گرفتیم .و او همچنان حکمت ها از باب های عجیب بر زبان میراند تا از پای درآمد!

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
bluetooth baz;)

امشب چرا نيستي؟