مجموعه کتاب ها و مجلات مدیریتی

آموختن
نویسنده : رضا .د - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٤
 

  پیر ما را دیدند زبان فرنگ می اموخت. پرسیدند این آموختن از بهر چیست؟

بگفت  خواهم فیلم ها را به زبان فرنگی ببینم که بس جذابند.

گفتند مگر تلویزیون خودمان کم فیلم و سریال های فرنگی می گذارد که خودت را در این سن به زحمت انداخته تا فرنگی بیاموزی؟

پیر ما چنان برافروخته شد و سخنانی بر زبان راند که ما از گفتن آن شرمساریم.