مجموعه کتاب ها و مجلات مدیریتی

طنز مدیر .
نویسنده : رضا .د - ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
 

مردی وارد شرکت بیمه شد تا با آن شرکت قرارداد بیمه ی عمر تنظیم نماید. نماینده ی شرکت پرسید: « ببخشید، آیا شما معمولا با اتومبیل زیاد سرو کار دارید؟»

مرد گفت: « خیر»

نماینده ی شرکت گفت:«آیا شما سفر های زیادی را با هواپیما انجام می دهید؟»

 مرد با قاطعیت گفت :« خیر آقا»

نماینده ی شرکت نیز با بی اعتنایی گفت: « متاسفم آقا، ما هرگز عابرین پیاده را بیمه ی عمر نمیکنیم »