مجموعه کتاب ها و مجلات مدیریتی

تشریح سازمان
نویسنده : رضا .د - ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٧
 

 تشریح سازمان نشان دهنده ی چهار نوع رفتار یا ویژگی در میان افراد است !

 ١- کسانی که دوست دارند دیگران کار کنند.

٢-کسانی که حرف بسیار می زنند و کم عمل میکنند.

٣- کسانی که به انچه درگران می سازند لگد میزنند.

۴- کسانی که در واقع کار انجام می دهند.

                                                                ویلیام ویلکرسون