مجموعه کتاب ها و مجلات مدیریتی

هیچ .
نویسنده : رضا .د - ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٧
 

اگر کاری نکنید ،هیچ اتفاقی نخواهد افتاد

اگر کاری کنید اتفاقی خواهد افتاد

.....ولی ممکن است آن چه مد نظر شما بوده نباشد.